Webinar Bemiddeling op maat van de advocaat 9/2/2021

Bemiddeling is een mogelijk alternatief voor een gerechtelijke procedure om geschillen op te lossen waarbij een neutrale persoon, de bemiddelaar, in een vertrouwelijke sfeer op zoek gaat naar een uitkomst waar alle partijen zich in kunnen vinden en tracht onherstelbare breuken te vermijden. Een advocaat die daarvoor een opleiding heeft gevolgd en erkend is, kan in bepaalde gevallen bijstand verlenen als bemiddelaar en trachten tot een minnelijke schikking te komen. Daarnaast kan een daarvoor opgeleide advocaat in kader van collaboratieve onderhandelingen ook een partij bijstaan als collaboratieve advocaat met als doel om een geschil op te lossen door onderhandelen, om zo te komen tot een minnelijk akkoord.

Het Gerechtelijk Wetboek voorzien hiervoor een kader maar uiteraard is het van groot belang om de praktijk vanuit de verschillende rechtstakken te kennen en te beheersen …

Om daaraan tegemoet te komen organiseert Balie Gent i.s.m. die Keure Opleidingen een zeer praktijkgericht webinar. Daarvoor doen we beroep op eminente sprekers die dit thema door en door kennen en antwoorden kunnen bieden op alle praktische vragen.

Voor elke advocaat en stagiair die klaar wil zijn voor 2021!

Wanneer? Online op Dinsdag 9 februari 2021 van 14.00 tot 16.00 uur (aanmelden voor het webinar vanaf 13.30 uur)

LINK NAAR INFORMATIEBESTAND

13.30 – 14.00 u.   Aanmelden voor het webinar
14.00 – 14.10 u.   Inleiding en verwelkoming door Mr. Marnix Moerman, Waarnemend stafhouder balie Gent
14.10 – 14.40 u.   Bemiddeling

 • wettelijk kader
 • basisprincipes van bemiddeling
  o toepassing van deze principes op de rol van een advocaat
  o verloop van een bemiddelingsprocedure
  o bemiddeling in tijden van corona

door Mr. Dirk Van de Gehuchte, Wettelijk erkend bemiddelaar, Voorzitter VZW Medvocat, Advocaat Portelio Advocaten

14.40 – 15.10 u.   Bemiddeling in familiezaken: wettelijk kader, de praktijkervaring en de rol van de advocaat

 • specifiek werkveld voor de familiaal bemiddelaar
 • buitengerechtelijke versus gerechtelijke bemiddeling
 • de meerwaarde van de advocaat binnen het bemiddelingsgebeuren
 • wisselwerking familierechter en advocaat – de trajectbegeleiding in familiezaken

door Mr. Kristoff Simons, Advocaat-vennoot bij DUX | LAW advocaten & bemiddelaars, Lid van het Bureau Federale Bemiddelingscommissie

15.10 – 15.25 u.  Korte break
15.25 – 15.55 u.  Bemiddeling in handelszaken:

 • Waarom kiezen voor bemiddeling in handelszaken?
 • Meerwaarde boven onderhandeling
 • Is bemiddeling altijd een keuze?
 • Wat kan u verwachten en wat wordt van u verwacht?

door Mr. Charlotte De Muynck, Advocate en erkend bemiddelaar bij Monard Law

15u.55 – 16u.00 Slot door Mr. Marnix Moerman, Waarnemend stafhouder balie Gent

 

We richten ons met dit webinar naar advocaten.

 • Erkenning aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies.
 • Erkenning aangevraagd bij de Federale Bemiddelingscommissie.
 • Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname.

Het inschrijvingsgeld voor dit webinar bedraagt 100 euro (excl. 21% btw) / 121 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan het webinar
 • de documentatie van de sprekers

Stagiairs betalen een voordeelprijs van 65 euro (excl. 21% btw) / 78,65 euro (incl. 21% btw).

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent
via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be
Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.
De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.