Praktische gids bemiddeling en collaboratieve onderhandeling

Bemiddeling of mediatie krijgt steeds meer bekendheid en wordt vanuit diverse hoeken gepromoot. Toch bestaat er nog veel onwetendheid, leven misverstanden en zelfs wantrouwen tegen deze vorm van geschillenoplossing. Collaboratieve onderhandeling is dan weer een techniek die pas zeer recent in België een wettelijke grondslag heeft gekregen.

Praktische Gids Bemiddeling en Collaboratieve Onderhandeling

Bemiddeling en collaboratieve onderhandeling onderscheiden zich van andere methodes om met geschillen om te gaan. In tegenstelling tot onder meer de klassieke gerechtelijke procedure, de bindende derden-beslissing of de arbitrage, is er geen externe “autoriteit” die iets oplegt, maar zijn het de partijen zelf die, met deskundige hulp van de bemiddelaar of de collaboratieve advocaat een oplossing zoeken voor hun geschil. Deze manier van met geschillen omgaan, past in een tijdsgewricht waarin externe autoriteit als minder vanzelfsprekend wordt ervaren en de actoren in de samenleving zelf de verantwoordelijkheid willen nemen om met hun problemen om te gaan. Een dergelijke aanpak vraagt bekwame begeleiders die in de eerste plaats goede trajectkeuzes maken mét en voor de partijen en hen daarin met veel gecombineerde kennis én vaardigheden bijstaan.

Bemiddeling of mediatie krijgt steeds meer bekendheid en wordt vanuit diverse hoeken gepromoot. Toch bestaat er nog veel onwetendheid, leven misverstanden en zelfs wantrouwen tegen deze vorm van geschillenoplossing. Collaboratieve onderhandeling is dan weer een techniek die pas zeer recent in België een wettelijke grondslag heeft gekregen. Dit boek beoogt de lezer wegwijs te maken in de wereld van de ADR, of “Alternative Dispute Resolution”, een wereld die niet zo alternatief is als de benaming zou doen vermoeden en misschien vandaag beter “Appropriate Dispute Resolution” of “(aan)gepaste geschillenoplossing”, of beter nog EDR of “Effective Dispute Resolution of ‘geschikte’ of ‘gepaste’ conflictoplossing zou worden genoemd.

Over de auteurs

Dirk Van de Gehuchte, Anne-Marie Witters, Michaël Warson, Marco Dubois & Carmen Matthijs

De auteurs zijn allen ervaren onderhandelaars en bemiddelaars, met een grondige nationale en internationale opleiding. Zij zijn actief binnen de advocatuur en de magistratuur en hebben hun ervaring gebundeld in dit werk dat niet mag ontbreken in de bibliotheek van al wie interesse betoont in beredeneerd onderhandelen, collaboratief onderhandelen en bemiddelen.

Auteur Dirk Van de Gehuchte e.a.
ISBN 9789087641405
Doelgroepen Accountants, Advocaten, Bedrijfsjuristen, Bedrijfsrevisoren, Belastingconsulenten, Boekhouders, Magistraten, Notarissen, Rechtspractici algemeen
Materie Burgerlijk recht, Handels- en Economisch recht
NUR 822 – Privaatrecht
Editie 2019
Pagina’s 260
Meta-keywords Bemiddeling