Permanenties

Eén van de eerste concrete stappen die MEDVOCAT heeft gezet om haar doel te realiseren, is het organiseren van een telefonische permanentie. Bel het unieke MEDVOCAT-telefoonnummer en je zal onmiddellijk geholpen worden bij zoektocht naar een erkend bemiddelaar.

Op termijn zal MEDVOCAT – in overleg met alle betrokken actoren en andere bemiddelingsinstanties – fysieke bemiddelingspermanenties inrichten op locatie bij diverse rechtbanken. Het doel van deze permanenties is iedereen vertrouwd maken met bemiddeling en, indien gewenst, hen te helpen een bemiddeling op te starten.