Najaar 2023: training voor collaboratieve advocaten

binnenkort meer informatie

1 juni 2023: live sessie (enkel voor Medvocat leden)

Professor E. Lancksweerdt bespreekt de Maatschappelijke relevantie van de bemiddeling.

Meer informatie op aanvraag.

20 april 2023: Intervisie sessie (enkel voor Medvocat leden)

Deze intervisie-sessie gaat over “Gevoeligheden bij aanstelling als bemiddelaar door een rechtsbijstandsverzekeraar”

Meer informatie op aanvraag.

Webinar Bemiddeling op maat van de advocaat 9/2/2021

Bemiddeling is een mogelijk alternatief voor een gerechtelijke procedure om geschillen op te lossen waarbij een neutrale persoon, de bemiddelaar, in een vertrouwelijke sfeer op zoek gaat naar een uitkomst waar alle partijen zich in kunnen vinden en tracht onherstelbare breuken te vermijden. Een advocaat die daarvoor een opleiding heeft gevolgd en erkend is, kan in bepaalde gevallen bijstand verlenen als bemiddelaar en trachten tot een minnelijke schikking te komen. Daarnaast kan een daarvoor opgeleide advocaat in kader van collaboratieve onderhandelingen ook een partij bijstaan als collaboratieve advocaat met als doel om een geschil op te lossen door onderhandelen, om zo te komen tot een minnelijk akkoord.

Het Gerechtelijk Wetboek voorzien hiervoor een kader maar uiteraard is het van groot belang om de praktijk vanuit de verschillende rechtstakken te kennen en te beheersen …

Om daaraan tegemoet te komen organiseert Balie Gent i.s.m. die Keure Opleidingen een zeer praktijkgericht webinar. Daarvoor doen we beroep op eminente sprekers die dit thema door en door kennen en antwoorden kunnen bieden op alle praktische vragen.

Voor elke advocaat en stagiair die klaar wil zijn voor 2021!

Wanneer? Online op Dinsdag 9 februari 2021 van 14.00 tot 16.00 uur (aanmelden voor het webinar vanaf 13.30 uur)

LINK NAAR INFORMATIEBESTAND

13.30 – 14.00 u.   Aanmelden voor het webinar
14.00 – 14.10 u.   Inleiding en verwelkoming door Mr. Marnix Moerman, Waarnemend stafhouder balie Gent
14.10 – 14.40 u.   Bemiddeling

 • wettelijk kader
 • basisprincipes van bemiddeling
  o toepassing van deze principes op de rol van een advocaat
  o verloop van een bemiddelingsprocedure
  o bemiddeling in tijden van corona

door Mr. Dirk Van de Gehuchte, Wettelijk erkend bemiddelaar, Voorzitter VZW Medvocat, Advocaat Portelio Advocaten

14.40 – 15.10 u.   Bemiddeling in familiezaken: wettelijk kader, de praktijkervaring en de rol van de advocaat

 • specifiek werkveld voor de familiaal bemiddelaar
 • buitengerechtelijke versus gerechtelijke bemiddeling
 • de meerwaarde van de advocaat binnen het bemiddelingsgebeuren
 • wisselwerking familierechter en advocaat – de trajectbegeleiding in familiezaken

door Mr. Kristoff Simons, Advocaat-vennoot bij DUX | LAW advocaten & bemiddelaars, Lid van het Bureau Federale Bemiddelingscommissie

15.10 – 15.25 u.  Korte break
15.25 – 15.55 u.  Bemiddeling in handelszaken:

 • Waarom kiezen voor bemiddeling in handelszaken?
 • Meerwaarde boven onderhandeling
 • Is bemiddeling altijd een keuze?
 • Wat kan u verwachten en wat wordt van u verwacht?

door Mr. Charlotte De Muynck, Advocate en erkend bemiddelaar bij Monard Law

15u.55 – 16u.00 Slot door Mr. Marnix Moerman, Waarnemend stafhouder balie Gent

 

We richten ons met dit webinar naar advocaten.

 • Erkenning aangevraagd bij de Orde van Vlaamse Balies.
 • Erkenning aangevraagd bij de Federale Bemiddelingscommissie.
 • Alle deelnemers ontvangen een attest van deelname.

Het inschrijvingsgeld voor dit webinar bedraagt 100 euro (excl. 21% btw) / 121 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan het webinar
 • de documentatie van de sprekers

Stagiairs betalen een voordeelprijs van 65 euro (excl. 21% btw) / 78,65 euro (incl. 21% btw).

Bespaar met KMO-portefeuille
Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent
via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be
Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding.
De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.

Sprekersavond Mediation week: technieken bij bemiddeling

Een initiatief van vzw MEDVOCAT

Datum: woensdag 16 oktober 2019 om 19 uur

Locatie: Gerechtsgebouw te Gent, Opgeëistenlaan 401

UPDATE
Enkele sfeerbeelden van de Sprekersavond op 16 oktober:

Sprekers:

Dana Ketels laat u kennis maken met de non-verbale communicatie en meer bepaald met de kracht van de non-verbale strategie analyse zodat u als mediator gerichter kan anticiperen op het gedrag van mensen en processen.

Dirk Van de Gehuchte stelt u e-mediation voor: een bemiddelaar moet alle instrumenten in zijn toolbox hebben, maar hoeft ze niet altijd allen te gebruiken: soms is het aangewezen dat partijen bij de bemiddeling elkaar niet “face to face” ontmoeten. E-mediation kan daarbij zeer nuttig zijn.

De inleiding wordt verzorgd door de Gentse afdelingsvoorzitter Daniël Van den Bossche.

Ontvangst vanaf 18u30 – start van de avond om 19 uur – einde voorzien omstreeks 22 uur.

Er wordt u na de sprekersavond nog een receptie met een hapje en een drankje aangeboden.

Inschrijven kan uitsluitend door voor woensdag 9 oktober 2019 een bedrag van € 25,00 over te schrijven op rekeningnummer BE11 6301 9137 0248 van de vzw Medvocat met vermelding van naam en voornaam van de deelnemer. Dank om eveneens uw aanwezigheid te willen bevestigen op het mailadres info@medvocat.be met vermelding van de naam van de deelnemer. Het gebruikte mailadres zal kunnen gebruikt worden voor verdere communicatie achteraf, tenzij uitdrukkelijk in de mail vermeld wordt dat de verzender dit niet wenst.

Indien u zelf nog lid wil worden van de vzw Medvocat kan dit door het storten van het lidgeld van € 200,00 op rekeningnummer BE11 6301 9137 0248 in welk geval de sprekersavond voor u gratis is. U bent dan meteen ook lid voor huidig werkingsjaar. Gelieve bij betaling dan wel te willen vermelden: “lidmaatschap Medvocat + sprekersavond Mediation Week”.

Inkom voor leden van de vzw Medvocat is gratis, maar u dient zich wel voor woensdag 9 oktober 2019 in te schrijven per mail op het e-mailadres info@medvocat.be. Indien u na inschrijving niet komt opdagen, wordt een “no-show” van 25 euro aangerekend.

De punten voor de FBC zijn in aanvraag.

 

Dirk Van de Gehuchte                                                              Tina Devlamynck
Voorzitter Medvocat vzw                                                         Secretaris Medvocat vzw

 

Mediation week 2018: 15 tot 20 oktober

Bekijk hier het programma van Mediation Week 2018:

Programma Mediation Week 2018 NL

De nieuwe wet op bemiddeling en collaboratief onderhandelen: wat betekent dit voor de advocaat?

Een gezamenlijke organisatie van de Gentse Balie en de vzw Medvocat

UPDATE:

Enkele sfeerbeelden van onze geslaagde studieavond van 25 april 2018:

De presentaties van de studieavond:

20180425 – MEDVOCAT
Studiedag 25 april

wanneer?
25 april 2018 (AFGELOPEN)
Ontvangst vanaf 17u30.
Aanvang om 18u.
Einde om 21u.
21u: receptie met broodjes om na te bespreken

waar?
in de polyvalente zaal van het Gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan te Gent

Tijdens deze studieavond zullen een aantal uitgelezen sprekers waaronder voorzitter Pol Van Iseghem, voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent, Stafhouder Christian Cauwe, Mr Miek Warson, en Medvocat voorzitter Dirk Van de Gehuchte u wegwijs maken in de gevolgen van deze nieuwe wet voor de advocaat. Een question time zal gemodereerd worden door Stafhouder Didier Goeminne.
Opleidingspunten worden aangevraagd bij de OVB en bij de Federale Bemiddelingscommissie.

Mediationweek 2017

Tijdens de Mediationweek van 16 oktober 2017 tot en met 20 oktober 2017 bemant VZW MEDVOCAT informatiestanden over bemiddeling op de zetel van de rechtbanken van het Nederlandstalige rechtsgebied met als doelgroep de advocaten, rechtzoekenden en magistraten. Breng ons zeker een bezoekje in Gent, Dendermonde en Brugge.