2 mei: Transformatieve Mediatie

Op 2 mei organiseert Medvocat een bijzonder interessante introductie tot transformatieve mediatie met aansluitende training.

Transformatieve mediatie is een frisse, en andere kijk op bemiddeling, naar een model ontwikkeld door Joseph Volger en Baruch Bush. Men blijft weg van het juridische en concentreert zich op het creëren van de positieve mindset die nodig is tussen partijen om geschillen succesvol te kunnen oplossen.

Klinkt misschien naïef, maar het model wordt succesvol toegepast in de Verenigde Staten en Nederland, en wordt gepromoot door het ISCT, het Institute for the Study of Conflict Transformation, opgericht in de Verenigde Staten in 1999.

We krijgen uit Nederland als trainers Anja Bekink (zij is transformatief mediator en momenteel voorzitter van het ISCT), samen met Floor Martens, eveneens transformatief mediator op bezoek.

Plaats: Polyvalente zaal van de rechtbank, Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent
Tijdstip: 2 mei. Aanvang om 9u30 einde om 17u. Over de middag is ter plaatse lunch voorzien.
Kostprijs: Medvocat leden: €100   niet-leden: €200

Er zijn 6 opleidingspunten aangevraagd bij OVB en 6 opleidingspunten aan de federale Bemiddelingscommissie.

Inschrijven kan door storting van het inschrijvingsgeld op rekening van de vzw Medvocat met nummer BE11 6301 9137 0248. Let op: bij de betaling moet steeds de naam van de advocaat vermeld worden voor wie wordt ingeschreven, dus niet enkel het kantoor.

Leden van Medvocat betalen € 100,00, niet-leden € 200,00.

Voor niet-leden is er nog een uitzonderlijk aanbod: het lidmaatschap voor een half jaar + deelname aan de studiedag transformative mediation + het boek “Een ja kan je krijgen” voor € 250,00.

Inschrijvingen zijn pas definitief nadat de betaling ons bereikt heeft.

In de inschrijvingsprijs is ook de ontvangst, een broodjeslunch met frisdrank en de koffiepauze inbegrepen.

Schrijf u tijdig in want het aantal plaatsen is beperkt.

In de hoop u daar te mogen ontmoeten, verblijf ik,

Met vriendelijke groet

Dirk Van de Gehuchte

Meer informatie omtrent de training:

Training Introductie in de Transformatieve Mediation – Medvocat

Trainers

Anja Bekink, ISCT-gecertificeerd transformatief mediator, bestuurslid van Stichting Het Transformatieve Model
(http://www.hettransformatievemodel.nl) en voorzitter Institute for the Study of Conflict Transformation
(http://www.transformativemediation.org). Naast mediator is zij werkzaam als interim-manager, projectleider en
coach in de zorgsector (voornamelijk in ziekenhuizen). Ook haar kennis en ervaring op het gebied van
transformatieve mediation zet ze in deze rollen in.

Floor Martens, ISCT-gecertificeerd transformatief mediator, lid van de denktank van Stichting Het
Transformatieve Model. Zij heeft een achtergrond als huisarts, is kaderhuisarts Supervisie en Coaching (lid van de
Coaches voor Medici, lid coachnetwerk Federatie Medisch Specialisten). Zij houdt zich bezig met conflicten binnen
de gezondheidszorg (vakgroepen, maatschappen, huisartspraktijken) en is voorzitter van het bestuur van
Stichting Buurtbemiddeling Maastricht.

Achtergrond

The Promise of Mediation – Joseph Folger & Baruch Bush – USA
Joseph P. Folger en Robert A. Baruch Bush zijn de auteurs van het boek ‘The Promise of Mediation’. Hierin
beschrijven zij een unieke wijze van omgaan met conflicten. Hun aanpak is sinds de publicatie van het boek
onderwerp geweest van vele onderzoeken en heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de werksituatie bij
onder meer de US Postal Services en Capital District Health Authority in Canada. De aanpak is in Europa
bijvoorbeeld met succes toegepast bij het Imperial College Healthcare, NHS Trust in Londen (Charing Cross
Hospital, Hammersmith Hospital, Queen Charlotte’s & Chelsea Hospital, St Mary’s Hospital en Western Eye
Hospital).

Institute for the Study of Conflict Transformation & Stichting Het Transformatieve Model (NL)
In 1999 richtten Bush en Folger het Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT) op. Dit is een
internationale denktank die onderzoek doet, congressen organiseert en trainingen ontwikkelt. Sindsdien
hebben veel landen het transformatieve model met succes toegepast in conflictbemiddeling. Stichting Het
Transformatieve Model (SHTM) is aangesloten bij het ISCT en is de enige Nederlandse organisatie die de door
het ISCT ontwikkelde trainingen mag verzorgen.

Programma training

09:30 – 11:30 Theorie Transformatieve Mediation

Het ontstaan van Transformatieve mediation
Relationeel wereldbeeld
TM’s uitgangspunten en kijk op conflicten
Verschillen tussen TM en andere stijlen
Empowerment en Erkenning
De instrumenten van TM
De rol van de bemiddelaar
Definitie van succes

11:30 – 12:30 Transformatieve Mediation in de praktijk

Bekijken (filmfragmenten) en oefenen met een aantal TM-instrumenten

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 16:45 Transformatieve Mediation in de praktijk (vervolg)

TM kijken en beoefenen
Kenmerken van TM

16:45 – 17:00 Afsluiting

28 november 19h: De kunst van het bemiddelen OF hoe een ‘nee’ omvormen tot een ‘ja’

door Mr. Dirk Van de Gehuchte

28 november 2023 19:00

Dirk Van de Gehuchte is niet enkel een van de leden van ICF met het grootste aantal anciënniteitsjaren, hij is ook een zeer ervaren advocaat, erkend bemiddelaar en erkend collaboratief advocaat. Hij volgde en gaf tal van opleidingen in binnen- en buitenland, waaronder opleidingen in Cambridge en Istanbul. Hij is lokaal ombudsman van de Gentse balie en lid van de Raad van de Orde.
Dirk begeleidt onderhandelingen in de politiek en in het zakenleven, en lag onder meer mee aan de basis van verschillende succesvolle bedrijfsovernames. Als bemiddelaar wordt hij regelmatig aangesteld door hoven en rechtbanken, onder meer in geschillen aangaande familiale opvolging.

Hij is (co)auteur van diverse juridische artikelen en werken.
“Nee heb je, ja kan je krijgen” is een oud gezegde, en dat is precies de titel van het recentste boek van Dirk. Of het nu zakelijk dan wel persoonlijk is, we onderhandelen allemaal dagelijks, zelfs al zijn we ons daar niet altijd van bewust. Iets wat je dagelijks doet, doe je dan ook best zo goed mogelijk.
Net zoals er geen geboren fietsers zijn, zijn er geen geboren onderhandelaars. Het is iets dat je moet leren. Natuurlijk zal de ene al wat meer aanleg hebben dan de andere; niet elke fietser wordt een wereldkampioen. Als je de techniek éénmaal onder de knie hebt en je blijft oefenen, kan je zowel als fietser of als onderhandelaar echter je prestaties spectaculair doen stijgen. De lezer een inzicht verschaffen in de mechanismen van onderhandelen en bemiddelen, en hem/haar te helpen een beter onderhandelaar te worden, dat is precies de bedoeling van het boek dat hij ons op zijn bekende meeslepende manier zal toelichten. Waar nodig met enige tegendraadsheid, waar mogelijk met zijn gekende humor.

En vrees niets. Het wordt geen louter juridisch exposé: een professional die onderhandelt over een miljoenencontract dan wel een burger die negotieert over de volgende vakantiebestemming zal geïnspireerd worden door de praktische tips gecombineerd met kennis uit academische onderzoeken in diverse terreinen van het recht, de psychologie, de biologie en de antropologie.
In zijn uiteenzetting voor ICF zal Dirk ons meenemen in de wereld van conflicten en oplossingen, ons inzichten geven over de manier waarop ons brein met conflicten omgaat, en ons op weg helpen om een betere onderhandelaar te worden in ons dagelijks leven en uiteindelijk makkelijker een ja te krijgen!

Een niet te missen Clubavond!

Namens het bestuursorgaan Club of Flanders,
Sonja Van Caneghem
Voorzitter ICF

Dress Code : Business Casual

 

INSCHRIJVEN

MEER DETAILS

 

Gelieve je inschrijving te bevestigen voor 26 november 2023 19:00

30 november: Najaarsactiviteit Medvocat “Een beter onderhandelaar, een beter advocaat?”

Waarde confrater

U wordt van harte uitgenodigd om op donderdag 30 november aanwezig te zijn op de najaarsactiviteit van Medvocat “Een beter onderhandelaar, een beter advocaat?”

De plaats van het gebeuren is Bank Delen, Coupure Rechts 102 te Gent.

Het verloop van de avond is als volgt:

17u30 – 18u00: ontvangst, Bank Delen, Medvocat en Story Publishers
18u00 – 18u20: voorstelling Bank Delen
18u20 – 18u30: voorstelling van het boek “Een ja kan je krijgen” door Valerie Story
18u30 – 20u00: paneldebat over het onderwerp: een goed onderhandelaar, dus een beter advocaat?

Het panel zal bestaan uit
– Stafhouder Carmen Matthijs (Balie West-Vlaanderen)
– Mr. Tina Devlamynck (erkend bemiddelaar)
– Mr. Dirk Van de Gehuchte (erkend bemiddelaar, collaboratief advocaat, voorzitter Medvocat vzw en auteur van het boek “Een ja kan je krijgen”)
– Een magistraat in de ondernemingsrechtbank (nog te bevestigen)

20u00 – 22u00: na het debat wordt u een walking dinner aangeboden door Bank Delen, met gelegenheid tot netwerking.

Voor leden van Medvocat die hun lidgeld 2023-2024 betaald hebben (ontvangen op onze rekening voor 29 november 2023) is de ganse activiteit gratis. Ze kunnen ook gratis het boek “Een ja kan je krijgen” door D. Van de Gehuchte bekomen (winkelprijs € 48,00).

Let op! Enkel advocaten die ook erkend bemiddelaar en/of collaboratief advocaat zijn, kunnen lid worden van Medvocat. Voor niet-leden is deze activiteit betalend (€ 80,00 of € 117,00 met inbegrip van het boek, op rekeningnummer BE11 6301 9137 0248 van de vzw Medvocat.). Betaling moet door ons ontvangen worden ten laatste tegen 29/11/23.

Een voorafgaande inschrijving is steeds noodzakelijk. U kan u inschrijven via het e-mailadres info@medvocat.be met duidelijke vermelding van de advocaat, die zal aanwezig zijn. Let op, er is wel een no-show vergoeding verschuldigd van € 25,00.

Omwille van de catering en de veiligheid is het aantal plaatsen strikt beperkt, dus aarzel niet om u in te schrijven.

Indien u advocaat én erkend bemiddelaar of collaboratieve advocaat bent, en uw lidgeld voor het huidig gerechtelijk jaar nog niet zou betaald hebben, doe dan de storting van € 200,00 op rekeningnummer BE11 6301 9137 0248 van de vzw Medvocat.

Een aanvraag tot erkenning voor 2 juridische punten is ingediend bij de OVB en een aanvraag voor 2 punten is ingediend bij de FBC

Wij hopen u daar allen talrijk te begroeten.

Met vriendelijke groet

Dirk Van de Gehuchte