Medvocat op Week van de bemiddeling

Medvocat is één van de lokale initiatieven op de Week van de Bemiddeling.

Tijdens de mediationweek vanaf 17 oktober 2016 wenst de Federale Bemiddelingscommissie met steun en in samenwerking met diverse partners bemiddeling verder te promoten.
Tijdens deze week werden lokaal en nationaal diverse activiteiten en workshops georganiseerd. Op donderdag 20 oktober 2016 werd te Brussel een dag ingericht voor de erkende bemiddelaars.

Medvocat heeft tijdens die week van de bemiddeling in de diverse rechtbanken in Oost- en West Vlaanderen informatiestanden opgezet en bemand om zowel de advocatuur, de magistratuur als de rechtzoekenden te informeren omtrent de meerwaarde die bemiddeling kan bieden.

 

img_3002

Informatiestand Medvocat Dendermonde