Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een bijzondere vorm van geschillenbeslechting, waarin beide partijen zelf volledig meester blijven van de oplossing van hun geschil

Een geslaagde bemiddeling leidt bovendien tot de meest optimale oplossing voor alle betrokken partijen.

Geen rechter of arbiter dus die boven het hoofd van de partijen beslist en, noodzakelijkerwijze, trancheert, met vaak een winnende en een verliezende partij.

Wel de partijen zelf die de oplossing in handen (blijven) hebben en die deze oplossing onder begeleiding van de bemiddelaar uitwerken tot een volledig win-win-akkoord.

Het beste bewijs : een bemiddelde oplossing wordt zo goed als altijd vrijwillig uitgevoerd, precies omdat de oplossing door alle partijen wordt gedragen.

Gedaan dus met dure en tijdrovende procedures.
Meer informatie over bemiddeling vind je hier.