Bemiddeling of collaboratieve onderhandeling?

Bemiddeling en collaboratieve onderhandeling mogen niet met elkaar verward worden. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze beiden een vorm zijn van minnelijke geschillenoplossing. Zowel bij de bemiddeling als bij de collaboratieve onderhandeling pogen de partijen hun geschil op te lossen door te onderhandelen. Zij zullen hiervoor vaak beroep doen op de principes van de beredeneerde onderhandeling.

Bemiddelaars helpen de partijen om tot een oplossing te komen. Zij zijn neutraal, en hebben een gespecialiseerde opleiding genoten. Na de opleiding volgen ze jaarlijks bijzondere cursussen. De erkenning wordt verleend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Bij de collaboratieve onderhandeling treedt geen neutrale derde op, maar wordt elke partij bijgestaan door een collaboratief advocaat. Een collaboratief advocaat is een advocaat die eveneens een bijzondere opleiding heeft genoten en zich jaarlijks bijkomend schoolt door het volgen van erkende cursussen. De erkenning als collaboratief advocaat wordt in het Nederlandstalig taalgebied verleend door de Orde van Vlaamse Balies.

Om een permanent hoog opleidingsniveau te waarborgen, hebben sommige advocaten-bemiddelaars en collaboratieve advocaten zich gegroepeerd binnen de vzw Medvocat.

Hebt u vragen over bemiddeling of collaboratieve onderhandeling, aarzel niet om Medvocat te contacteren.