30 november: Najaarsactiviteit Medvocat “Een beter onderhandelaar, een beter advocaat?”

Waarde confrater

U wordt van harte uitgenodigd om op donderdag 30 november aanwezig te zijn op de najaarsactiviteit van Medvocat “Een beter onderhandelaar, een beter advocaat?”

De plaats van het gebeuren is Bank Delen, Coupure Rechts 102 te Gent.

Het verloop van de avond is als volgt:

17u30 – 18u00: ontvangst, Bank Delen, Medvocat en Story Publishers
18u00 – 18u20: voorstelling Bank Delen
18u20 – 18u30: voorstelling van het boek “Een ja kan je krijgen” door Valerie Story
18u30 – 20u00: paneldebat over het onderwerp: een goed onderhandelaar, dus een beter advocaat?

Het panel zal bestaan uit
– Stafhouder Carmen Matthijs (Balie West-Vlaanderen)
– Mr. Tina Devlamynck (erkend bemiddelaar)
– Mr. Dirk Van de Gehuchte (erkend bemiddelaar, collaboratief advocaat, voorzitter Medvocat vzw en auteur van het boek “Een ja kan je krijgen”)
– Een magistraat in de ondernemingsrechtbank (nog te bevestigen)

20u00 – 22u00: na het debat wordt u een walking dinner aangeboden door Bank Delen, met gelegenheid tot netwerking.

Voor leden van Medvocat die hun lidgeld 2023-2024 betaald hebben (ontvangen op onze rekening voor 29 november 2023) is de ganse activiteit gratis. Ze kunnen ook gratis het boek “Een ja kan je krijgen” door D. Van de Gehuchte bekomen (winkelprijs € 48,00).

Let op! Enkel advocaten die ook erkend bemiddelaar en/of collaboratief advocaat zijn, kunnen lid worden van Medvocat. Voor niet-leden is deze activiteit betalend (€ 80,00 of € 117,00 met inbegrip van het boek, op rekeningnummer BE11 6301 9137 0248 van de vzw Medvocat.). Betaling moet door ons ontvangen worden ten laatste tegen 29/11/23.

Een voorafgaande inschrijving is steeds noodzakelijk. U kan u inschrijven via het e-mailadres info@medvocat.be met duidelijke vermelding van de advocaat, die zal aanwezig zijn. Let op, er is wel een no-show vergoeding verschuldigd van € 25,00.

Omwille van de catering en de veiligheid is het aantal plaatsen strikt beperkt, dus aarzel niet om u in te schrijven.

Indien u advocaat én erkend bemiddelaar of collaboratieve advocaat bent, en uw lidgeld voor het huidig gerechtelijk jaar nog niet zou betaald hebben, doe dan de storting van € 200,00 op rekeningnummer BE11 6301 9137 0248 van de vzw Medvocat.

Een aanvraag tot erkenning voor 2 juridische punten is ingediend bij de OVB en een aanvraag voor 2 punten is ingediend bij de FBC

Wij hopen u daar allen talrijk te begroeten.

Met vriendelijke groet

Dirk Van de Gehuchte