2 mei: Transformatieve Mediatie

Op 2 mei organiseert Medvocat een bijzonder interessante introductie tot transformatieve mediatie met aansluitende training.

Transformatieve mediatie is een frisse, en andere kijk op bemiddeling, naar een model ontwikkeld door Joseph Volger en Baruch Bush. Men blijft weg van het juridische en concentreert zich op het creëren van de positieve mindset die nodig is tussen partijen om geschillen succesvol te kunnen oplossen.

Klinkt misschien naïef, maar het model wordt succesvol toegepast in de Verenigde Staten en Nederland, en wordt gepromoot door het ISCT, het Institute for the Study of Conflict Transformation, opgericht in de Verenigde Staten in 1999.

We krijgen uit Nederland als trainers Anja Bekink (zij is transformatief mediator en momenteel voorzitter van het ISCT), samen met Floor Martens, eveneens transformatief mediator op bezoek.

Plaats: Polyvalente zaal van de rechtbank, Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent
Tijdstip: 2 mei. Aanvang om 9u30 einde om 17u. Over de middag is ter plaatse lunch voorzien.
Kostprijs: Medvocat leden: €100   niet-leden: €200

Er zijn 6 opleidingspunten aangevraagd bij OVB en 6 opleidingspunten aan de federale Bemiddelingscommissie.

Inschrijven kan door storting van het inschrijvingsgeld op rekening van de vzw Medvocat met nummer BE11 6301 9137 0248. Let op: bij de betaling moet steeds de naam van de advocaat vermeld worden voor wie wordt ingeschreven, dus niet enkel het kantoor.

Leden van Medvocat betalen € 100,00, niet-leden € 200,00.

Voor niet-leden is er nog een uitzonderlijk aanbod: het lidmaatschap voor een half jaar + deelname aan de studiedag transformative mediation + het boek “Een ja kan je krijgen” voor € 250,00.

Inschrijvingen zijn pas definitief nadat de betaling ons bereikt heeft.

In de inschrijvingsprijs is ook de ontvangst, een broodjeslunch met frisdrank en de koffiepauze inbegrepen.

Schrijf u tijdig in want het aantal plaatsen is beperkt.

In de hoop u daar te mogen ontmoeten, verblijf ik,

Met vriendelijke groet

Dirk Van de Gehuchte

Meer informatie omtrent de training:

Training Introductie in de Transformatieve Mediation – Medvocat

Trainers

Anja Bekink, ISCT-gecertificeerd transformatief mediator, bestuurslid van Stichting Het Transformatieve Model
(http://www.hettransformatievemodel.nl) en voorzitter Institute for the Study of Conflict Transformation
(http://www.transformativemediation.org). Naast mediator is zij werkzaam als interim-manager, projectleider en
coach in de zorgsector (voornamelijk in ziekenhuizen). Ook haar kennis en ervaring op het gebied van
transformatieve mediation zet ze in deze rollen in.

Floor Martens, ISCT-gecertificeerd transformatief mediator, lid van de denktank van Stichting Het
Transformatieve Model. Zij heeft een achtergrond als huisarts, is kaderhuisarts Supervisie en Coaching (lid van de
Coaches voor Medici, lid coachnetwerk Federatie Medisch Specialisten). Zij houdt zich bezig met conflicten binnen
de gezondheidszorg (vakgroepen, maatschappen, huisartspraktijken) en is voorzitter van het bestuur van
Stichting Buurtbemiddeling Maastricht.

Achtergrond

The Promise of Mediation – Joseph Folger & Baruch Bush – USA
Joseph P. Folger en Robert A. Baruch Bush zijn de auteurs van het boek ‘The Promise of Mediation’. Hierin
beschrijven zij een unieke wijze van omgaan met conflicten. Hun aanpak is sinds de publicatie van het boek
onderwerp geweest van vele onderzoeken en heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de werksituatie bij
onder meer de US Postal Services en Capital District Health Authority in Canada. De aanpak is in Europa
bijvoorbeeld met succes toegepast bij het Imperial College Healthcare, NHS Trust in Londen (Charing Cross
Hospital, Hammersmith Hospital, Queen Charlotte’s & Chelsea Hospital, St Mary’s Hospital en Western Eye
Hospital).

Institute for the Study of Conflict Transformation & Stichting Het Transformatieve Model (NL)
In 1999 richtten Bush en Folger het Institute for the Study of Conflict Transformation (ISCT) op. Dit is een
internationale denktank die onderzoek doet, congressen organiseert en trainingen ontwikkelt. Sindsdien
hebben veel landen het transformatieve model met succes toegepast in conflictbemiddeling. Stichting Het
Transformatieve Model (SHTM) is aangesloten bij het ISCT en is de enige Nederlandse organisatie die de door
het ISCT ontwikkelde trainingen mag verzorgen.

Programma training

09:30 – 11:30 Theorie Transformatieve Mediation

Het ontstaan van Transformatieve mediation
Relationeel wereldbeeld
TM’s uitgangspunten en kijk op conflicten
Verschillen tussen TM en andere stijlen
Empowerment en Erkenning
De instrumenten van TM
De rol van de bemiddelaar
Definitie van succes

11:30 – 12:30 Transformatieve Mediation in de praktijk

Bekijken (filmfragmenten) en oefenen met een aantal TM-instrumenten

12:30 – 13:30 Lunch

13:30 – 16:45 Transformatieve Mediation in de praktijk (vervolg)

TM kijken en beoefenen
Kenmerken van TM

16:45 – 17:00 Afsluiting