• Medvocat

    Begeleiding bij het oplossen van een geschil

  • Medvocat

    Begeleiding bij het oplossen van een geschil

Met bijstand van een advocaat – erkend bemiddelaar

zorgt u voor een minnelijke oplossing van elk geschil

Telefonische permanenties

Op verschillende locaties in België voorziet Medvocat telefonische permanenties om u te ondersteunen

Wat is Medvocat?

Medvocat vzw verenigt advocaten uit Vlaanderen die door de Federale Bemiddelingscommissie erkend zijn als bemiddelaar. Medvocat promoot bemiddeling als vorm van geschillenbeslechting ten aanzien van alle betrokken actoren: ondernemingen en particulieren, overheidsinstellingen (waaronder rechtbanken) en ook de advocatuur zelf. De leden van Medvocat staan ter beschikking om als bemiddelaar op te treden in conflicten van allerlei aard.

Wil je informatie over bemiddeling? Eén telefoontje naar Medvocat volstaat.

Hoe een conflict aanpakken in 4 stappen?

1.) zelf een oplossing voor jullie geschil kiezen?

een bemiddelaar kan jullie hierbij helpen.

2.) Contacteer een bemiddelaar

Neem contact op met Medvocat of één van haar leden.

3.) Kom samen met de advocaat-bemiddelaar

Een bijeenkomst face to face is noodzakelijk. Iedereen krijgt de gelegenheid zijn verhaal te doen.

4.) Zoek samen naar een constructieve oplossing

Zoek onder begeleiding van de advocaat-erkende bemiddelaar naar een constructieve oplossing waar iedereen zich in kan vinden.